[TAG BEJELENTKEZÉS]

MAGYAR OPTIKUS
IPARTESTÜLET

Évzáró Közgyűlés 2019.05.25-én

Létrehozva: 2019-05-16

A Magyar Optikus Ipartestület Elnöksége tisztelettel meghívja Önt 2019. évi Évzáró Közgyűlésére.

A közgyűlés ideje: 2019.05.22. (szerda), 12.00 óra, helyszíne: a MOI székhelye (1054 Bp. Podmaniczky F. tér 4.)
Amennyiben a fenti időpontra meghirdetett közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés ideje: 

2019. május 25. (szombat) 14.00 órakor (befejezés várható ideje: 16.00 óra)

Helyszín: Lurdy Ház Konferenciaközpont - 8. terem (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Alapszabály (II.1,2,3. pont) értelmében szavazati joggal csak a rendes tagok rendelkeznek. A pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűlésen, szavazati jog nélkül.

A természetes személyek szavazati jogukat személyesen, vagy teljes bizonyító erejű (két tanú előtt aláírt) magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt meghatalmazott által gyakorolhatják. A jogi személy tag cégjegyzékbe bejegyzett törvényes képviselője (vezető tisztségviselője) vagy a törvényes képviselő teljes bizonyító erejű (cégszerűen aláírt vagy két tanú előtt aláírt) magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt meghatalmazottja gyakorolhatja szavazati jogát.
A közgyűlésen való résztvételre meghatalmazás minta innen tölthető le: meghatalmazolevel_minta_MOI_kozgyulesre_190525

Tervezett napirendi pontok:
1. napirendi pont: Megnyitó, határozatképesség megállapítása (előadó: Karvázy Attila elnök)
2. napirendi pont: Levezető elnök megválasztása (előadó: Karvázy Attila elnök)
3. napirendi pont: A közgyűlés közreműködő szerveinek megválasztása (előadó: Levezető elnök) 
    (Jegyzőkönyv felvételének módja; Jegyzőkönyvet hitelesítő személyek megválasztása)
4. napirendi pont: Napirend elfogadása (előadó: Levezető elnök)
5. napirendi pont: 2018. évi ipartestületi tevékenységi és pénzügyi beszámolók
     Magyar Optikus Ipartestület 2018. évi tevékenységének ismertetése (előadó: Karvázy Attila elnök)
     Felügyelő Bizottság beszámolója, MOI 2018. évi mérlegének ismertetése (előadó: Borovszky Emese, FB elnök)
     Szekciók beszámolója a 2018. évben végzett munkáról
              Optometrista Szekció beszámolója (előadó: Stockinger-Bakonyi György, szekció elnök)
              Gyártó- és Nagykereskedelmi Szekció beszámolója (előadó: Nagy László, szekció elnök)
              Szakértői Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkájáról (előadó: Kiss Márk, SZB elnök)
     Hozzászólások, kérdések
     Válasz hozzászólásokra, megszólított előadók
6. napirendi pont: Beszámoló a Magyar Optikus Ipartestület Kft. 2018. évi tevékenységéről és mérlegének ismertetése
     (előadó: Karvázy Attila ügyvezető)
      Hozzászólások, kérdések
      Válasz a hozzászólásokra
7. napirendi pont: Beszámoló a Magyar Optikus Ipartestület A Látásért Alapítvány kuratóriumának 2018. évben végzett munkájáról
      (előadó: Morvay Miklós, kuratóriumi elnök)
      Hozzászólások, kérdések
      Válasz a hozzászólásokra 
8. napirendi pont: Ipartestület 2019. évi tevékenységi és költségvetési terve (előadó: Karvázy Attila, elnök)
      Hozzászólások, kérdések
      Válasz hozzászólásokra
9. napirendi pont: Magyar Optikus Ipartestület Kft. 2019. évi tevékenységi és költségvetési terve (előadó: Karvázy Attila, ügyvezető)
      Hozzászólások, kérdések
      Válasz hozzászólásokra                             
10. napirendi pont: Zárszó (előadó: Levezető elnök)

Kérjük éves tagdíjuk rendezését szavazati jogosultságuk miatt.
Pontos megjelenésükre, érdeklődésükre számítunk!

 
Tisztelettel a MOI Elnöksége nevében:
 
Karvázy Attila elnök, sk.
Az oldalunk bizonyos funkciókhoz sütiket (Cookie) használ. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ