[TAG BEJELENTKEZÉS]

MAGYAR OPTIKUS
IPARTESTÜLET

A Magyar Optikus Ipartestület (MOI) célja a látszerész ipar hagyományainak folytatása, azon magán- és társas vállalkozók összefogása, akik felismerik, hogy csak együttes, közös fellépés útján képviselhetik és védelmezhetik sikerrel gazdasági és szakmai érdekeiket.

MOI szervezeti felépítése

Közgyűlés

Az ipartestület legfőbb döntéshozó testülete, a szavazati joggal rendelkező tagok összessége. Évente legalább egyszer ülésezik. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a MOI tevékenységét, működését alapvetően meghatározó döntések. Beszámoltatja az Elnökséget, a Felügyelő Bizottságot és a Szakértői Bizottságot az általuk végzett munkáról.

Elnökség

Az elnökség tagjait a közgyűlés választja meg négy évre. Az elnökség az elnökből, az alelnökből, és öt fő elnökségi tagból áll. Az elnökség feladata a közgyűlés által meghatározott feladatok, határozatok végrehajtásának a megszervezése. Havonta legalább egyszer ülésezik. Az ipartestület irodájának a munkáját koordinálja.

Felügyelő Bizottság

A felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés választja meg négy évre. Egy elnökből és két fő bizottsági tagból áll. Jogosult az ipartestület bármely testületének, tisztségviselőjének tevékenységét ellenőrizni. Figyelemmel kíséri a ipartestületi szabályzatok betartását, az ipartestület vagyonának a kezelését, felhasználását. Delegált tagja tanácskozási joggal részt vesz az elnökség ülésein.

Szakmai szeciók

Tagsági kezdeményezésre - a közgyűlés egyetértésével - a szakmai fejlődés érdekében szakmai csoportokat, ún. szekciókat hoztak létre a MOI-ban. A szekció egy elnökből és két tagból áll. A szekció elnökségének feladata a szakmai csoport sajátos érdekeinek összefogása, feladatainak meghatározása, valamint az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése. A szekció elnöke teljes körű tagja az elnökségnek.
Jelenleg két szekció működik szervezetünkben: a Gyártó- és Nagykereskedelmi Szekció, valamint az Optometrista Szekció.

Szakértői Bizottság

A Szakértői Bizottság elnökét és négy tagját a közgyűlés választja meg, négy évre. Tevékenysége folytán őrködik az alapszabályban rögzített tagsági  jogok és kötelezettségek betartásán, kivizsgálja a fogyasztóvédelmi panaszokat, szakértői tevékenységet folytat, szakértői véleményt fogalmaz meg és annak alapján állásfoglalást készít. 

Munkabizottságok

Egyes célfeladatok elvégzése érdekében, eseti vagy állandó munkabizottságok hozhatók létre a szervezeten belül. Ilyen például az Optika Hungary Szervezőbizottsága, vagy az Optikai Magazin Szerkesztő Bizottsága. MOI A Látásért Alapítvány Kuratóriuma

A MOI karitatív tevékenységének célzottabb megvalósítása érdekében létrehozta a "MOI A Látásért Alapítvány"-t. Az alapítvány ugyan önálló társadalmi szervezet, azonban mivel alapítója a MOI, így munkája szervesen kapcsolódik a MOI céljainak megvalósításához. A kuratórium tagjait az alapító képviseletében a MOI elnöke nevezi ki a tisztségre. 
Az Alapítvány céljairól, programjairól, tevékenységéről bővebben olvashat az Alapítvány link alatt.
Az oldalunk bizonyos funkciókhoz sütiket (Cookie) használ. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ