[TAG BEJELENTKEZÉS]

MAGYAR OPTIKUS
IPARTESTÜLET

Tisztségviselőt keresünk

Létrehozva: 2022-05-24

Tisztelt Tagjaink! A májusi közgyűlés során a felügyelő bizottság tagjai csak időlegesen vállalták tovább a megbízatást.
A felhívás részletei a "Tovább olvasás" linkre kattintva olvasható.


A MOI Felügyelő Bizottságának tagjaiból Zimányi Géza további négy évre, a közgyűlésen megválasztott új tag Erdős Gáborné egy teljes ciklust, míg Borovszky Emese jelenlegi FB elnök időlegesen, 2022. december 31-ig vállalta a megbízatást és az ezzel járó társadalmi munkát.

Ezért a MOI Jelölő Bizottsága a következő közgyűlésre új jelöltet keres a felügyelő bizottsági tisztségre.

Alapszabályunk IV/C. pontja foglalja össze, hogy a felügyelő bizottságnak mi a feladata és hatásköre:

"IV/C A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre:
Tagjai a közgyűlés által 4 évre megválasztott elnök és a 2 fő bizottsági tag. Nem lehet tagja Bizottságnak az a személy, aki a MOI bármely tisztségére jelölve, ill. megválasztásra került.

a./ A Felügyelő Bizottság – a közgyűlés kivételével – a MOI bármely testületének, tisztségviselőjének, valamint az általa létrehozott önálló gazdasági egység tevékenységét jogosult ellenőrizni.
b./ Felügyeli, hogy a MOI tagok és a testületek betartsák a jogszabályokat, a szervezet Alapszabályának való megfelelését, és a Szervezeti és Működési Szabályzat betartását.
c./ Figyelemmel kíséri a közgyűlés által elfogadott költségvetés teljesítését, rendszeresen vizsgálja a MOI vagyonának kezelését, felhasználását.
d./ Ellenőrzi a pénzügyi rendelkezések megtartását, a pénzkezelés és a számvitel rendjét, az eszközök nyilvántartását.
e./ A Felügyelő Bizottság köteles minden észrevételéről az elnökséget írásban tájékoztatni.
f./ Visszaélés észlelése esetén, ha az elnökség az írásbeli bejelentés alapján nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a közgyűlés összehívását kezdeményezi.
g./  Dönt saját ügyrendjéről.
h./  Működéséhez szakértőt vehet igénybe, melynek várható költségeiről előzetesen, írásban tájékoztatja az elnökséget.
A Felügyelő Bizottság évente legalább két alkalommal, de szükség szerint többször is ülésezik. Az ülést a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze, elektronikus levélben az ülés időpontját megelőzően legalább 10 nappal.
Határozatképes, amennyiben az ülésen a bizottság két tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben az ülésen csak két felügyelő bizottsági tag van jelen, úgy kizárólag egyhangú határozat hozható."


A fentiek ismeretében várjuk tisztelt Tagjaink jelentkezését vagy javaslatait az új felügyelő bizottsági jelöltekre, akit a Jelölő Bizottság megkereshet a jelöltségre való felkérésssel. A javaslatokat az elnok@moi.hu email címre, Kis Arnold elnök számára kérnénk megküldeni.


2022. szeptember 1-i kiegészítés:

Erdős Gáborné a májusban vállalt felügyelő bizottsági tagságáról szeptember 1-gyel lemondott, így a 2022. évi II. közgyűlésen 2 fő tisztségvállalót keres MOI a felügyelő bizottsági tisztségekre (1 elnök + 1 tag).  Kérjük segítsék munkánkat javaslatokkal!


Köszönettel:
MOI Jelölő Bizottsága

 

Az oldalunk bizonyos funkciókhoz sütiket (Cookie) használ. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ